Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a FRO Kerékpáros Egyesület (továbbiakban: Szervező) honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1 Versenykiírás
A „Trail Art & Woom Pumptrack series” versenysorozat fordulójának (a továbbiakban: Verseny) indulójaként, a versenykiírásban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat a résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja, és kötelezettséget vállal azok betartására. A Versenyre való nevezéssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a versenykiírást kötelező érvényűnek tekinti magára. A nevezéskor minden jelentkező tudomásul veszi, hogy a Versenyen saját felelősségére indul.

2 Nevezés
Nevezés csak abban az esetben fogadható el, ha a nevezési űrlap minden mezője pontosan és hiánytalanul kitöltésre került, és legalább egy versenyszámot a nevezni kívánó személy bejelölt. Amennyiben az adatlap pontatlanul vagy hiányosan kerül kitöltésre és ebből adódóan probléma merül fel, a Szervező nem vállal felelősséget! Miután a nevezés megtörtént és amennyiben elfogadásra kerül, a résztvevő neve, valamint születési adatai megjelennek a nevezési listában. Külön nem küld a rendszer visszaigazoló e-mailt. A nevezési űrlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a nevezés során közölt adatok a FRO Kerékpáros Egyesület nyilvántartásába bekerüljön, valamint adatait a Verseny szponzorai, támogatói marketingcélokra felhasználják.

3 Egészségi állapot
A Versenyre történő nevezéssel a résztvevő kijelenti, hogy fizikailag megfelelő állapotban van, a Versenyre felkészült, a fenti okokra visszavezethető bármilyen károsodásért, balesetekért, anyagi kárért a rendező felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
A Versenyre történő nevezéssel a résztvevő kijelenti, hogy az egészségi állapotát rendszeresen ellenőrzi, és nem tud olyan betegségről, amely a Versenyen való részvételét akadályozza. Engedélyezi, hogy szükség esetén a Szervezők sportorvosi vizsgálatnak, vagy doppingvizsgálatnak alávessék és elfogadja a Verseny egészségügyi személyzetének utasításait.
A résztvevő kijelenti, hogy a Versenyen egészségesen, saját felelősségére, mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul.
A résztvevő kijelenti, hogy a Versenyen időtartama alatt, annak helyszínén nem áll alkohol, és/vagy bódító szer hatása alatt. A résztvevő egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért, állapotváltozásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

4 Fotó és videó felvételek
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a résztvevőről felvételek készülhetnek.
A résztvevő kijelenti, hogy a képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja.
A résztvevő elfogadja, hogy a sporteseményről készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kér.
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a FRO Kerékpáros Egyesület előzetes engedélyével, írásban egyeztetett formában és módon végezhető.

5 Nevezési díj visszafizetése
5.1 Elmaradó Verseny esetén:
A nevezők a nevezéssel tudomásul veszik, illetve kifejezetten beleegyeznek abba, hogy amennyiben a rendezvény megtartására a Szervezők felelősségi körén kívül eső, előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, ellenállhatatlan erők (vis maior) következménye (pl. járványhelyzet, időjárási körülmények stb.) miatt nem kerülhet sor, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza.
A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. Amennyiben a Versenyt a pótidőpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a Verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza úgy a nevezők részére a Szervező a nevezési díjat visszatéríti, azzal, hogy abból 1000 Ft-ot, mint kezelési költséget visszatart.
Viharos időjárás esetén a Szervező a Versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett Verseny esetén nem jelöl ki pótidőpontot és pénzt nem fizet vissza. A Szervező a versenyzők tájékoztatását a Verseny alatt a közösségi médiában és az esemény weboldalán teszi közzé, valamint a helyszínen „speaker” segítségével valósítja meg.
5.2 Visszalépés esetén:
A Versenyt lemondani csak írásban, az krisztian@froracing.com e-mail címen lehet. Visszalépés esetén a nevezés költségmentesen átruházható. Az online nevezés lezárultának napjáig történő visszalépés esetén a nevezési díjat – 1000 Ft kezelési költség megtartásával – 8 napon belül visszautaljuk. Az online nevezés lezárultának napja utáni visszalépést nem áll módunkban elfogadni.

6 A nevezési díj és határidő
Az aktuális nevezési díjakról és a határidőkről a versenykiírás ad tájékoztatót. A nevezési határidő betartása a nevező felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartásának vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén, a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához.
A nevezési díj fizetése A nevezési díj megfizetése a weboldalon bankkártyával lehetséges. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7 A rajtcsomag átvétele
Az egyéni rajtcsomagfelvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány szükséges.
A résztvevő nyilatkozik, hogy a nevezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul.

8 A rajtszámviselete
A Verseny alatt a rajtszámot a versenyző a Szervező tájékoztatásának megfelelően, vagyis a bukósisakján viseli. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó Szervezői utasításokat.

9 Védőfelszerelés
Az edzéseken és a futamokon egyaránt kötelező a Versenykiírásban „kötelezően előírt” biztonsági felszerelések viselése. A Szervezők a helyszínen folyamatosan ellenőrzik a védőfelszereléseket és azok viselését. A védőfelszerelések hiánya vagy nem megfelelő viselése adott esetben kizárást vonhat maga után.

10 Kizárható az az induló, aki
a) nem teljesíti a Szervező által kijelölt teljes távot;
b) a nevezési lapot pontatlanul, hiányosan, vagy nem a valóságnak megfelelően tölti ki;
c) megszegi a védőfelszerelések viselésére vonatkozó előírásokat;
d) a Versenykiírás előírásait megsérti;
e) további szabálytalanságok esetén a versenybírók döntése alapján;
f) a Szervezőkkel szembeni káromkodás, sértő vagy agresszív viselkedés esetén.

11 A marketing és reklám tevékenységről
A Verseny teljes helyszínén, bármilyen reklám és marketing tevékenység csak FRO Kerékpáros Egyesület előzetes írásbeli engedélyével végezhető.

12 A résztvevők életkorára vonatkozó szabályok
Egyéni versenyszámok esetében a részvételi korhatár nincs meghatározva, de minden résztvevő csak a Szervezők által meghatározott, és a nevező életkorának megfelelő kategóriában indulhat. A 18 év alatti nevezőknek kötelező aláíratniuk legalább az egyik törvényes gondviselőjükkel a szülői hozzájárulást, amit a helyszíni regisztrációnál kell leadniuk, anélkül a Szervező nem tudja elfogadni a nevezést.

13 Az orvosi beavatkozásról
A résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a Verseny ideje alatt az egészségügyi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a Versenyt nem folytathatja.

14 Létszámkorlátozás
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

15 Az értékekről
A Szervező az autókban és a Verseny helyszínén hagyott értékekért nem vállal felelősséget.

16 Díjazás
A Versenyen minden, időméréssel értékelhető eredményt teljesítő résztvevő érmet kap. Az egyes kategóriák 1–3. helyezettjei külön éremdíjazásban részesülnek.

17 Etikai szabályok
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a verseny szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A Szervezők is ennek szellemében dolgoznak. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél esetén, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a Versenyből a résztvevőt a Szervező azonnal kizárhatja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, további eseményre sem fogad el a jövőben.

18 Eredményhirdetés
A Verseny eredményhirdetése az utolsó futam lezárultát követően fél órával kerül megtartásra.

19 Biztosítás
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.
Biztosítás kötésére a helyszínen nincs lehetőség! Amennyiben nem rendelkezik biztosítással, úgy kizárólag saját felelősségre indulhat el bármelyik kategóriában.

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!